ارسال تیکت پشتیبانی

پسوند های مجاز: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .pdf, .zip, .doc, .docx, .rar, .tif, .psd, .txt, .xls, .xlsx

در صورتی که رزومه کاری خود را به صورت فایل ایجاد نموده اید میتوانیداز فرم زیر بارگذاری و ارسال نمایید.

لغو